Vi håber du kommer godt gennem tiden med Corona virus

Af Gunner Nielsen

Kære medlem af Dansk Folkeparti i Kolding Kommune
Vi håber du kommer godt gennem tiden med Corona virus og nedlukning af det danske samfund. Ligeledes at det vil gå godt både for dig og det danske samfund, når der så småt begynder at blive åbnet op igen.
Corona tiden har budt på rigtig meget lokalpolitik. Selvfølgelig har Corona fyldt meget på både Børne- og uddannelsesudvalgets område og på Seniorområdet.
Derudover har bølgerne gået højt i debatten, efter det er lykkes at fjerne tilskuddet til Mungo Park. Nu er der lavet en ny aftale om bl.a. midtbyen. Den betyder, at der stadig vil være et teater. Dog med mindre kommunalt tilskud og i en folkelig udgave, hvor Dronning Dorothea Teateret og City Kolding får indflydelse. For at holde det i stram snor, har vi fået indføjet at Kristina Jørgensen skal i bestyrelsen, og at der også kommer repræsentanter for både Dr. Dorothea Teateret og City Kolding i bestyrelsen. De skal levere noget helt andet en Mungo Park og navnet skiftes også.
Havde vi selv kunnet bestemme, var der ikke kommet et teater. Men alle andre partier var for, og så kunne vi vælge at stemme nej, eller forlange at få vores tre stemmer betalt så dyrt som overhovedet muligt. Vi valgte det sidste.
Vi havde klart sagt fra staten, at vi ønskede penge til de udsatte borgere. Det lykkedes og vi fik til ekstra personale til både Folkekøkkenet og Café Paraplyen.
Vi havde også klart sagt, at der skulle mere liv i Kolding midtby. Det kommer der fleres penge til, bl.a. taget fra teateret. City Kolding er meget tilfredse og har over for Søren i dag givet udtryk for, at de godt ved, vi har en stor del af æren for deres super gode nye forhold. Der afsættes også midler til detailhandlen i Vamdrup og Christiansfeld samt en pulje til den øvrige del af Kolding Kommune.
Der hvor vi virkelig har fået betaling for vores stemmer er på idrætsområdet, hvor der afsættes penge til opgradering af Kolding Stadion, så KIF ikke tvangs nedrykkes fra 1. division. Nyt atletikstadion, ny kricketanlæg, ny kunstgræsbane. Derudover nyt lysanlæg til Kolding Boldklub. Samlet investering i idrætten på over 33 mio. kr. Altså en aftale der gik fra først og fremmest at handle om teater til først og fremmest at handle om idræt.
Vi gik til valg på at arbejde for investeringer i idrætten, det må man sige vi i den grad lever op til.
Under Corona-krisen har vi desuden fået genindført ordningen med følgeskab til spisning. Noget der er modtaget med stor glæde af de ældre, personalet og de pårørende.
Som i er orienteret om fra de læserbrev i får sendt via Gunner, så har vi også fået rigtig gode resultater igennem til skoler, børnehaver og meget andet i forbindelse med fremrykningen af anlægsinvesteringer i april måned.

Venlig hilsen

Gunner Nielsen
Formand

Søren Rasmussen
Viceborgmester