Skip to content

Ulovlig parkering af lastbiler

Af Molle Lykke Nielsen

Det glæder mig oprigtigt, at Teknik- og Klimaudvalget og Plan-, bolig- og miljøudvalget i fuld enighed har besluttet, at sætte ind mod ulovligt parkerede lastbiler i Kolding Kommune.

For Dansk Folkeparti var det også et tema i sidste Byrådsvalgkamp. Vi ser meget alvorligt på de problemer det giver og de urimelige forhold det er udtryk for.

De to udvalgene har besluttet følgende overordnede handlingsplan:
1) Der sker opprioritering af p-kontrollen af lastbiler i erhvervsområderne (max. 6 timer), og en samlet indsats koordineres med samarbejdskommunerne i Sydøstjyllands politikreds og politiet.
2) Forvaltningen iværksætter dialog og tilsyn i forhold til de virksomheder, som har faciliteter til chauffører.
3) Der arrangeres dialogmøde med kommunens logistikvirksomheder i samarbejde med Business Kolding med henblik på at afklare vilkårene for etablering af fælles overnatningsfaciliteter/transportcenter.
4) Der igangsættes lokalplanlægning for transportcenter, så snart der er en konkret henvendelse.

Jeg ser det som gode og vigtige skridt i den helt rigtige retning. Jeg mener også det er særdeles positivt, at fagforeningen 3f, der repræsenterer mange chauffører, har været inddraget i arbejdet. Det er en opgave, som flest muligt skal inddrages i, at løse.

Molle Lykke Nielsen
Medlem af Teknik- og Klimaudvalget og Plan-, bolig- og miljøudvalget
Dansk Folkeparti
Mosegyde 11
Hejls