Tour de France til Vejle

Af Søren Rasmussen

Regionsrådet besluttede på mødet den 23. november 2015 at afsætte en ramme på 5 millioner kr. af midler fra kulturpuljen til medfinansiering af et dansk Tour de France værtskab i Region Syddanmark.

Regionsrådet lagde vægt på, at den øvrige finansiering er tilvejebragt, og at der bliver aktiviteter og synlighed i Syddanmark, som følge af Tour de France værtsskabet.

Konsortiet har oplyst, at de vil samarbejde med byer, myndigheder m.fl. på ruten for at sikre eksponering af regionen og byerne. De enkelte byer i regionen vil derudover arrangere en række lokale side-events op til og under de danske etaper.

Jeg mener at betingelserne om synlighed er opfyldte og glæder mig over, at et flertal i Regionsrådet fulgte indstillingen fra Udvalget for Regional Udvikling og nu udbetaler tilskuddet på 5 millioner kr.

Jeg er overbevist om, at Vejle vil få stor gavn og omtale af Tour de France. Der bliver set af millioner af mennesker i hele verden. Vejle får mulighed for at vise sin smukke natur og sætte fokus på Vejles udvikling og fremdrift. Jeg er meget glad for, at Regionsrådet også kan bidrage til dette.

Søren Rasmussen
Formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding