Tour de France i Sønderborg

Af Søren Rasmussen

Regionsrådet besluttede på mødet den 23. november 2015 at afsætte en ramme på 5 millioner kr. af midler fra kulturpuljen til medfinansiering af et dansk Tour de France værtskab i Region Syddanmark.

Regionsrådet lagde vægt på, at den øvrige finansiering er tilvejebragt, og at der bliver aktiviteter og synlighed i Syddanmark, som følge af Tour de France værtsskabet.

Konsortiet har oplyst, at de vil samarbejde med byer, myndigheder m.fl. på ruten for at sikre eksponering af regionen og byerne. De enkelte byer i regionen vil derudover arrangere en række lokale side-events op til og under de danske etaper.

Jeg mener at betingelserne om synlighed er opfyldte og glæder mig over, at et flertal i Regionsrådet fulgte indstillingen fra Udvalget for Regional Udvikling og nu udbetaler tilskuddet på 5 millioner kr.

Jeg er overbevist om, at Sønderborg vil få stor gavn og omtale af Tour de France. Der bliver set af millioner af mennesker i hele verden. Sønderborg får mulighed for at vise sin smukke natur og historiske bygninger. Men også sætte fokus på Sønderborgs udvikling og fremdrift. Jeg er meget glad for, at Regionsrådet også kan bidrage til dette.

Søren Rasmussen
Formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding