Svar til Per Bødker Andersen

Af Søren Rasmussen

Det er helt rigtig, at der er et særdeles godt samarbejde i Seniorudvalget. Stort set alle beslutninger træffes i enighed. Som formand værdsætter jeg det meget, fordi det giver ro og stabilitet for borgerne der har brug for hjælp og for medarbejderne.
Jeg har også meget godt at sige om samarbejdet med Per Bødker Andersen, der i sidste byrådsperiode var næstformand i udvalget og i denne periode er menigt medlem. Der er et loyalt og tillidsfuldt samarbejde mellem os, som jeg sætter stor pris på.
Det jeg efterlyser er ikke samarbejdet i Seniorudvalget, om at fordele de penge der er afsat. Det er som nævnt ikke noget problem. Nej, det jeg efterlyser er opbakning, når penge skal skaffes ved budgetforhandlingerne. Her kunne det være rart med en hjælpende hånd, så det ikke hver gang skal være ”Søren helt alene” som skal kæmpe.
Nu har vi jo budgetforhandlinger i juni og her har Socialdemokratiet, SF og andre mulighed for at bakke op, om de helt nødvendige investeringer, som skal gøres på ældreområdet. Nyt plejehjem, daghjemspladser til demente, flere sygeplejersker til plejehjemmene og en plejehjemsleder. Gerne også en investering i en ordning der betyder, at det er de samme hjemmehjælpere, der kommer ud til de mennesker der har behov for hjælp. Der er også behov for at seniorområdet får dækket den store udgift til corona-tests i år.
Der er altså rig lejlighed til, at demonstrere, at man også kan samarbejde om at skaffe pengene til ældreområdet og ikke blot samarbejde om at bruge dem, som andre har skaffet.

Søren Rasmussen
Formand for Seniorudvalget
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding