Støtte til Klimafolkemødet i Middelfart 2020

Af Søren Rasmussen

Middelfart Kommune afholder nationalt Klimafolkemøde den 27. – 29. august 2020, og Region Syddanmark er i den anledning blevet inviteret til at indgå et strategisk partnerskab med kommunen om afholdelse af folkemødet.

Partnerskabet skal sikre, at Klimafolkemødet 2020 vokser fra at være en lokal begivenhed, til at blive til en national begivenhed.

Ud over at sikre vækst for selve folkemødet vil det også understøtte udmøntning af regionsrådets kommende Klimastrategi.

Region Syddanmarks Udvalg for regional udvikling har anbefalet Regionsrådet, at der reserveres 2 millioner kr. til gennemførsel af Klimafolkemødet i 2020 og det har Regionsrådet nu vedtaget.

Bevillingen svare til den andel som Middelfart Kommune selv finansierer og midlerne udmøntes på baggrund af en partnerskabsaftale mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark.

Jeg kan kun rose Middelfat Kommune for det gode og vigtige initiativ og jeg glæder mig over, at Regionsrådet for Syddanmark kan bakke det helhjertet op. Jeg mener der er brug for stor fokus på klimaet og der er brug for at flest muligt inddrages i arbejdet. Det sikre vi med Middelfarts Klimafolkemøde.

Søren Rasmussen
Formand for Udvalget for regional udvikling
Region Syddanmark
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding