Sti i Agtrup

Af Molle Lykke Nielsen

Kolding Byråd har netop frigivet midler til etablering af en ca. 300 meter lang sti fra udstykningen Solvænget mod syd til Østerløkke.

Den nye boligudstykning, Solvænget i Agtrup, har forbindelse til Stenderupvej. Men der mangler en stiforbindelse til den sydlige del af Agtrup og Sdr. Bjert og ikke mindst til skolen.

Jeg glæder mig, hver gang vi kan gøre noget for at styrke vores lokalområder og bidrag til, at vi alle kan færdes til fods og på cykel. Det er sundere både for os selv og for miljøet.

Jeg vil forsat arbejde for, at styrke lokalområderne. Jeg glæder mig også over det store arbejde der gøres lokalt og det store engagement der udvises. Vi skal ikke underløbe lokalråd og foreninger og initiativer, som gør et fantastisk arbejde og skaber positive resultater. Det er nok værd at bevarer og værdsætte det store lokale engagement.

Molle Lykke Nielsen
Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti
Mosegyde 11
6094 Hejls