Spændende samarbejde om klimaindsats

Af Søren Rasmussen

Region Syddanmarks afdeling for regional udvikling har i samarbejde med organisationen CLEAN CLUSTER udviklet et vand- og klimatilpasningsprojekt. I august 2019 er der indsendt en ansøgning til Interreg-programmet med henblik på at opnå finansiering af projektets aktiviteter.

Projektet har blandt andet til formål at hjælpe kommunerne med at styrke deres klimatilpasningsindsats. Dels gennem samarbejde på tværs af kommunerne – en opgave, som regionen vil være med til at understøtte – dels ved at koble kommuner med private virksomheder, der kan tilbyde klimatilpasningsløsninger.

Målet er at skabe en platform for region, kommuner og forsyninger til at koordinere klimatilpasningsindsatsen med henblik på at nedbringe omkostningerne for den enkelte organisation og høste synergier gennem samarbejder, kapacitetsopbyning og gensidig erfarings udvæksling.

Udvalget for regional udvikling har anbefalet Regionsrådet, at reserverer 1,3 mio. kr. til projektet og det har Regionsrådet nu vedtaget. Midlerne reserveres til at indgå som regional medfinansiering af NEPTUN-projektet, såfremt Interregudvalget vedtager at imødekomme ansøgningen. Det bliver meget interessant at følge og giver ny mening til Regionsrådets indsats for miljø og klima.

Søren Rasmussen
Formand for Udvalget for regional udvikling
Region Syddanmark
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding