Skip to content

SFs partiavis

Af Søren Rasmussen

JydskeVestkystens Koldingredaktion nærer en meget stor begejstring for SF og Villy Søvndal. Det er har alle nok bemærket. Vi har set det op til og i valgkampen og det forsætter med uformindsket styrke, her i det nye år.
JydskeVestkysten har den 6. januar og 11. januar ryddet forsiden af avisen, for helt ukritisk at bringe udsagn fra Villy Søvndal. Ikke antydning af et kritisk spørgsmål fra avisen. Søvndal kunne godt selv have skrevet artiklerne.
Den 12. januar går man så skridtet videre og opfinder følgende, citat: ”…trækker politikerne i byrådets nyvalgte seniorudvalg i bremsen og siger: Stop, det her går ikke”.
Det er vigtigt for mig, at understrege, at udvalget ikke har sagt ”stop, det her går ikke”. Seniorudvalget har fået en grundig orientering og det er min opfattelse, at alle har fået indsigt i hvor vanskelig og kompliceret sagen er. Men også hvor meget og dygtigt der er arbejdet med sagen, af vore ansatte. Langt mere end der kan offentliggøres, fordi det er en personsag underlagt tavshedspligt.
Den 12. januar er der også en artikel i JydskeVestkysten, hvor man helt ukritisk bringer SFs Hans Holmers udtalelser, om hans forslag om to-voksen-ordning i folkeskolen. De oplagte spørgsmål er helt fraværende, så som: hvordan kan det begynde til august, når der ikke er afsat penge? Skal der så spares og hvor? Har du overhovedet tænkt over konsekvenserne? Er det seriøst at fremsætte forslaget uden finansiering? I taler om demokrati, men vil ikke spørge forældre, lærerne, lederne, eleverne, hvad har I gang i?

Søren Rasmussen
Formand for Seniorudvalget
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding