Skip to content

Seest medborgerhus

Af Mikael Krogh

Lørdag den 18. september kl. 9.00 til 13.00 er der åbent hus på Bakkeskolen. Her er alle, der er interesserede i et medborgerhus i Seest velkomne. Vi skal gerne have så stor opbakning og så mange ideer og ønsker som muligt.
Seest medborgerhus skal være for alle. Der skal være plads til de mindste med legestue og dagplejere. Til de ældste med seniorcafé og aktiviteter. Men også alle derimellem. Så f.eks. lokalhistorisk forening, værksteder, ungdomsklub og meget andet, kan samle borgerne i Seest til fællesskab og positivt samvær.
Der var meget snak om et medborgerhus lige efter Seestkatastrofen. Nu mange år senere, skal der gøres alvor af sagen.
Jeg opfordre alle til, at møde frem og deltage – både for din egen og for Seests skyld!

Mikael Krogh
Løvelvej 17
6000 Kolding