Samarbejde om klimaprojekt

Af Søren Rasmussen

Regionsrådet lægger stor vægt på, at regionen er klimabevidst og arbejder med FNs Verdensmål. Med det som afsæt, er vi på klimaområdet i gang med, at udvikle et større partnerskabsprojekt sammen med Realdania, Concito (den danske klimatænketank) og fem syddanske kommuner.

I projektet udarbejdes der klimahandlingsplaner og klimaaktiviteter igangsættes, så vi kan medvirke til, at nå Parisaftalens og de nationale klimamål.

Fem af de 22 syddanske kommuner (Assens, Middelfart, Fredericia, Vejle og Sønderborg) deltager allerede i et nationalt projekt – DK2020 – der arbejder med klimamålene. Arbejdet er finansieret af Realdania.

Med det nye projekt bygger Regiosnrådet således videre på et etableret samarbejde om, at omsætte DK2020 til et projekt, hvor de resterende 17 kommuner i regionen inviteres med. Vi er i dialog med Realdania, der er meget positivt indstillet over for at indgå i partnerskabet.

Udvalget for regional udvikling har foreslået, at Regionsrådet bidrager med 3 millioner kr. og det har Regionsrådet netop tiltrådt. Det mener jeg er særdeles glædeligt. Det regionale bidrag skal udvikling af projektet og primært bruges til at gennemføre analyser, indsamling af viden, beskrivelse af forskellige scenarier og lignende, der er nødvendige for, at parterne kan formulere klimahandlingsplanerne og dele viden på tværs af kommunerne.

Jeg er overbevist om, at samarbejde er veje frem og ved inddragelse af samtlige kommuner, er vi godt på vej.

Søren Rasmussen
Formand for Udvalget for regional udvikling i Region Sydddanmark
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding