Samarbejde om grøn omstilling

Af Søren Rasmussen

Regionsrådet har netop vedtaget en klimastrategi. Den er – for mig at se – en klar og tydelig udmelding om, at Region Syddanmark ønsker at indtage en ambitiøs rolle i den grønne omstilling af Syddanmark og i reduktionen af områdets klimapåvirkning.
Strategien har tre præcise mål: For det første, en nedbringelse af udledningen af klimagasser, der mindst står mål med nationale og internationale målsætninger. For det andet, en omstilling til en mere cirkulær økonomi. For det tredje fokus på, at minimere de negative konsekvenser af mere ekstremvejr.
For at vi kan fører de gode tanke ud i livet, så tager strategien fat på handlinger og aktiviteter, der retter sig mod den regionale geografi og samarbejdet med andre partnere om, at drive en omstilling frem. Selvfølgelig ikke mindst de 22 kommuner i Regionens område.
Samtidig lægger den op til, at Regionen som ”virksomhed” tager et selvstændigt ansvar for en intern omstilling, der står mål med de ambitioner, vi har udadtil.
Der skal nemlig samarbejde til, for at nå i mål med om grøn omstilling.

Søren Rasmussen
Formand for Udvalget for Regionaludvikling i Region Syddanmark
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding