Skip to content

Sådan behandler man ikke Christiansfeld

Af Molle Lykke Nielsen

I Christiansfeld Avis og fra utallige personlige henvendelser, er jeg gjort opmærksom på de problemer der er opstået i forhold til korpset af lokale guider i Christiansfeld.

Når både kommunesammenlægning og UNESCO-satsningen er blevet succeser, så skyldes det i høj grad, at man fra Kolding Kommunes side har taget hensyn til Christiansfelds særlige historie, egenart og inddraget lokalbefolkningen i al udvikling. Der er ikke kommet nogen ”ovenfra” eller fra Kolding, og har bestemt hvordan tingene skulle være. Samarbejde og forståelse har givet resultater og et frugtbart samarbejde.

Da formidlingen af UNESCO i Christiansfeld blev lagt sammen med det kommende lokalhistoriske museum i Staldgården og Skamlingsbanken, forventede jeg at man på samme kloge måde ville håndtere de lokale samarbejdspartnere i Christiansfeld. Det har man desværre valgt ikke, at gøre. Man har i stedet dikteret nogen betingelser og skabt en del modvilje og kritik fra begyndelsen.

Jeg får også mange henvendelser omkring, at man har afskaffet brugen af ”Christiansfeld Centret” og medarbejderne nu skal sige ”Museum Kolding” i stedet. Det giver selvsagt en stor modvilje, idet ingen føler at de er en del af noget positivt, men i stedet er underlagt noget negativt.

Jeg har kontaktet bestyrelsen for Museum Kolding og anmodet dem om, at sørge for, at samarbejdet med de lokale guider kommer tilbage på sporet via samarbejde og man dropper det med at diktere. Ligeledes at man atter bruger betegnelsen ”Christiansfeld Centret”.

Museum Kolding får aldrig lokal opbakning i Christiansfeld, hvis man fortsætter som man er begyndt.

Molle Lykke Nielsen
Byrådsmedlem for Christiansfeld
Mosegyde 11
Hejls