Skip to content

Respekt og anderkendelse til plejepersonalet

Af Søren Rasmussen

Rigtig mange mennesker har gjort en stor indsats i tiden med Corona. Vi har været helt afhængige af, at de på trods af smittefare, trofast er mødt på arbejde og har fået hverdagen til at fundgere for andre.

En del af disse medarbejdere er de ansatte på seniorområdet. De fortjener også stor ros og respekt for at have klaret et særdels krævende arbejde, selvom der har været smittefare og syge kollegaer og mange i karantæne.

F.eks. har vi nogle dage haft op til 55 ansatte fraværende på vore plejehjem. Alligevel er det lykkedes at give omsorg og pleje. Det har krævet meget af dem, der var på arbejde. Mere end mange kan forestille sig.

Samtidig har der åbenbart været god tid i det statslige tilsyn med plejehjemmene, så de har nidkært vogtet på, om alle skemaer nu var korrekt udfyldt i denne krisetid.

Et eksempel på dette var uddelingen af en stribe påbud til plejehjemmet Munkendsdam. Selv om tilsynet kunne konstaterer, at på trods af Corona-epidemi og mange fraværende medarbejdere, så var både beboere og pårørende trygge og tilfredse. De følte sig hørt og taget hensyn til. Det mener jeg fortjener ros, respekt og anderkendelse.

Tingene skal være i orden og skemaer udfyldes. Men når valget i en særlig situation står mellem omsorg for mennesker og krydser i et skema, så bakker jeg helt op om, at man valgte omsorg for mennesker.

Af hjertet tak til alle medarbejdere for indsatsen og til de mange pårørende og frivillige der har hjulpet til og udvist forståelse.

Søren Rasmussen

Formand for Seniorudvalget

Dansk Folkeparti

Primulavej 7

6000 Kolding