Ny kulturaftale for Sønderjylland-Schleswig

Af Søren Rasmussen

Regionsrådet for Syddanmark har netop besluttet, at være en del af den nye kulturaftale for Sønderjylland-Schleswig. Det er den 3. kulturaftaleperiode, som Region Syddanmark er være partner i.

Kulturaftalen handler for mig at se om, at bygge bro mellem borgerne i grænselandet. Samarbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig, blandt andet gennem kulturaftalen, er også med til at understøtte, at grænseregionen fremhæves som en mønster grænseregion, i en grad så den forventes få UNESCOs stempel som kulturarv.

Den nuværende kulturaftale udløber ved udgangen af 2020, og kulturudvalget i Region Sønderjylland-Schleswig har sendt et forslag til finansiering af en ny kulturaftaleperiode i høring hos de forskellige parterne.

Der er to indsatsområder ”Rum til fællesskab” og ”Fælles om kulturarven”, som kulturudvalget har besluttet, skal være indsatsområder for den kommende periode. Det bakker Regionen fuldt ud op om. Region Syddanmarks Udvalg for Regional Udvikling har vurderet, at disse indsatsområder har fin kobling til forslaget til Region Syddanmarks nye kulturstrategi, hvor særligt de regionale mål om, at styrke borgernes trivsel og aktive liv – og målet om, at videreudvikle og anvende syddanske styrker inden for kultur, natur og kreativitet – herunder grænseområdets særlige historie og egenart – kan udfoldes i projekter under indsatsområderne.

Søren Rasmussen
formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding