Skip to content

Ny Fritids- og idrætspolitik

Af Søren Rasmussen

Der er udarbejdet en ny Fritids- og idrætspolitik. Rigtig mange foreninger, organisationer, råd, bestyrelser, enkeltpersoner og andre har deltaget særdeles konstruktivt i arbejdet. Det er således også et enigt Fritids- og idrætsudvalg, der har indstillet politikken til godkendelse.

I udkastet til Fritids- og idrætspolitikken for 2019 – 2021 er der arbejdet med ”Aktive fællesskaber gennem hele livet”, som overordnet vision for politikken.

Fokusområderne er, at udvikle en stærk frivillighedskultur, udvikle rammerne for livslang læring, udvikle fremtidens talenter, udvikle fremtidens rammer for aktivitet og fællesskab, udvikle optimale rammer for et godt seniorliv, udvikle tilbud målrettet unge og studerende, styrke mulighederne for deltagelse for alle samt sætte Kolding Kommune på landkortet som eventdestination

Det er vigtigt for mig, at der nu skal udarbejdes handleplaner, så politikken og det store arbejde der ligger bag, kan føre til konkret handling.

Idræts- og fritidslivet er en meget vigtig del af mange menneskers hverdag og dermed også af stor betydning for vores kommune. Derfor er det vigtigt, vi har fokus på at udvikle området.

Søren Rasmussen
Formand for Fritids- og idrætsudvalget
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
Kolding