Minimumsnormeringer og besparelser

Af Kristina Jørgensen

Et flertal i byrådet satte i oktober et endeligt punktum for den plan, der skal genoprette Kolding Kommunes skræntende økonomi. Et nødvendigt onde, som desværre især bliver mærkbart på Børne- og Uddannelsesområdet allerede fra årsskiftet.
Og næppe er blækket blevet tørt, før der landede en finanslov. En finanslov, der heldigvis tilgodeser både børne- og skoleområdet. Vi har i forligskredsen sagt, at ethvert beløb fra finanslov og lignende, der er tiltænkt børne- og skoleområdet skal bruges på netop disse områder. Og jeg glæder mig derfor til udsigterne hertil.
Det er dog desværre for tidligt at sige, hvor stor en andel af finanslovens beløb, Kolding Kommune kommer til at få andel i. Og det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at de lovede beløb fra finansloven i 2020 langt fra kommer til at sikre de nødvendige minimumsnormeringer på landsplan.
Men nu hvor vi ved, at der kommer penge til områderne, så er det mit håb, at der kommer nok midler til både at sikre minimumsnormeringer og forhåbentlig imødekomme de mange forældre, der fra årsskiftet bliver udfordrede pga. de reducerede åbningstider.

Kristina Jørgensen
Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget (DF)
Bakken 15, 6640 Lunderskov