Masterplan fastholder bynær placering af fremtidens stadion i Kolding

Af Søren Rasmussen

Fritids- og Idrætsudvalget har netop behandlet en masterplan der skal danne grundlag for udvikling af fremtidens stadion i Kolding. Planen skitserer en overordnet vision, der viser de store linjer for den udvikling, som skal ske for byens stadion over de næste mange år. Masterplanen tager afsæt i det traditionsrige, bynære stadion på Marcus Allé som skal udvikles i et tæt samspil mellem kommunen og Kolding IF.

Kolding Kommune har fået udarbejdet en masterplan for fremtidens stadion i Kolding, som netop er blevet præsenteret på et temamøde for byrådets politikere og behandlet i Fritids- og Idrætsudvalget. Planen viser et fælles visionsoplæg, der sikrer at der også i fremtiden kan spilles topfodbold i Kolding og sammenhængen med bylivet i byens midte styrkes. Attraktive rammer for sports- og fritidsaktiviteter samt kulturarrangementer skal være med til at understøtte liv i byen og skabe en totaloplevelse med aktiviteter i byen inden større arrangementer.

Søren Rasmussen (DF), formand for fritids- og idrætsudvalget glæder sig over visionerne for byens stadion.

– Kolding Stadion er et vartegn og et samlingspunkt fyldt med traditioner for kommunens borgere. Stadionområdet og fodboldklubben skal samle borgere i alle aldre om gode og spændende begivenheder. Det gør vi ved at fastholde den bynære placering, så stadion kan bidrage til den forsatte udvikling af en attraktiv midtby. Stadionområdet skal blomstre af fritidsaktiviteter, store og små begivenheder og kulturarrangementer, som kan understøtte samspillet mellem byen og stadion. Vigtigst er naturligvis at vi får gode rammer om fodbolden og det er der virkelig lagt op til, siger Søren Rasmussen.

Formålet med masterplanen er at pege på en overordnet vision og ramme for fremtidens stadion, og hvad det skal kunne indeholde for at blive ”byens stadion” i Kolding. Det skal sikre, at stadion følger med tiden og lever op til de gældende krav fra DBU og Divisionsforeningen om fodbold i landets bedste rækker.

Claus Holm-Søberg, bestyrelsesformand i Kolding IF – Fodbold, glæder sig over at Kolding Kommune spiller med som en af Danmarks vigtigste idrætskommuner og udtrykker stor optimisme omkring visionsplanerne.

– Hvis vi som fodboldklub skal udvikle os og på landkortet, så har vi brug for et topmoderne stadion med gode sports- og erhvervsfaciliteter. Masterplanen kommer med bud på, hvordan stadion kan se ud om nogle år, hvis det sportsligt fortsætter med at gå fremad og 5.000-10.000 mennesker skal være på stadion og have en god oplevelse. Samtidig er det enormt vigtigt for os som klub at bevare placeringen i midtbyen, så vi kan bygge videre på det miljø vi har fået skabt hernede og kan bidrage til byens fortsatte udvikling og meget gerne sammen med byens erhvervsliv, siger Claus Holm-Søberg.

Det er rådgivningsfirmaet Kuben Management der har udarbejdet masterplanen. I visionsplanerne skitseres en etapeopdelt udvikling af stadion. I år tager Kolding Kommune hul på den første etape i forbindelse med etablering af banevarme, nye lysmaster og en udflytning af atletik- og cricketanlægget. Det er planen at stadion kan bygges ud i takt med den økonomiske og den sportslige udvikling, i et tæt samarbejde mellem kommunen, Kolding IF og privat finansiering.

– Vi er godt klar over, at hvis der skal ske noget mere, så skal vi selv bidrage væsentligt hertil også i relation til finansiering, men det er vi også indstillet på, siger Claus Holm-Søberg.

Det nye stadion skal bygge på en økonomisk bæredygtig forretningsmodel. I den næste fase arbejder Kolding Kommune og Kolding IF videre med ideoplæg til ejer- og drift forhold samt plangrundlaget for fremtidens stadion, hvor bl.a. adgangs- og tilkørselsforhold til området skal optimeres for at mindske belastningen i boligområdet ved det bynære stadion.

Fakta om Masterplanens faser

· Fase 1.1: Flytning af spillerbanen mod syd/øst. Der etableres banevarme og nyt lysanlæg. Atletikanlægget og cricketbanen flyttes til nye lokationer.
· Fase 1.2: Indebærer nedrivning af eksisterende og opførelse af ny vesttribune og nyt P-areal. Fase 2: Der opføres en nordtribune. Nord for tribunen etableres parkeringspladser til udeholdenes busser. Derudover etableres et urbant multifunktionelt område øst for stadion.
· Fase 3: Indeholder udvidelse af østtribunen mod syd og opførelse af en sydtribune.

For yderligere kontakt
Søren Rasmussen (DF), formand for fritids- og idrætsudvalget, tlf. 29 64 31 97
Claus Holm-Søberg, bestyrelsesformand Kolding IF Fodbold, tlf. 21 66 60 03