Kan man forestille sig en ægte interesse for de ældre?

Af Søren Rasmussen

Hvert 4. år skal der være valg til Kolding Byråd. Det betyder en vældig interesse for ældreområdet i månederne op til valget, blandt mange kandidater og partier. Interessen er omsorgsfuld og rig på forslag. Interessen vil vare helt frem til valgstederne er lukket. Så vil det gå som det plejer, at det fortsat er Dansk Folkeparti der skal sørge for og kæmpe for ældreområdet. Indtil der atter skal være valg.

Ældreområdet ligger mit og mit partis hjerte nær. Men vi kunne faktisk godt bruge en hjælpende hånd, når Byrådet i juni skal forhandle budget. Vi har flere opgaver der skal løses, for at vi fortsat kan have en værdig ældrepleje.

Vi skal have afsat penge til et nyt kommunalt plejehjem der også indeholder et daghjem for demente. Vi skal have midler til en ordning med ”daghjem” i eget hjem, det er efterspurgt og vi har fået en venteliste til daghjem, som vi ikke kan være bekendt. 2.200.000 kr. om året. Vi har brug for flere sygeplejersker på plejehjemmene. 980.000 kr. om året. Vi har brug for der er en leder på hver plejehjem, derfor skal der ansættes én på Teglgårdsparken. 680.000 kr. om året. Coronatest koster seniorområdet 5.400.000 kr. i år. Der er en Coronapulje, men foreløbig har jeg ikke hørt andre Dansk Folkeparti forlange at midlerne tilføres området. Vi har også fået en beregning på hvad det koster at få indført faste hold i hjemmeplejen, så der vil komme langt færre forskellige hjemmehjælpere i borgernes hjem. 12.000.000 kr. om året.

Kunne man forestille sig, at den interesse for ældreområdet særligt SF skriver læserbreve om i øjeblikket, også kunne omsættes i handling? Måske endda at SF vil gå så langt, som til at støtte de forslag jeg her har nævnt?

Søren Rasmusen
Formand for Seniorudvalget
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding