Skip to content

Ikke bæredygtigt, men spild af tid og penge

Af Søren Rasmussen

Med det nye flertal i Byrådet, har vi fået to nye udvalg. For ”Social bæredygtighed” og for ”Bæredygtig vækst”. Det er ikke almindelige udvalg som f.eks. Seniorudvalget og Børne- og uddannelsesudvalget, nej det er såkaldte §17 stk. 4-udvalg. Den korte forklaring er bl.a. at udvalgene, så ikke kan beslutte noget. Til gengæld kan udvalgsformænd, der får tabt arbejdsfortjeneste, få en højere løn end i et rigtigt udvalg.

Jeg har fået den tvivlsomme ære, at blive medlem af udvalget for ”Social bæredygtighed”. Vi har haft første møde. Alle mine bange anelser blev bekræftet. Vi skal sidde 12 medlemmer, heraf tre af de højest lønnede embedsmænd ved Kolding Kommune, og drøfte emner, som egentligt hører hjemme i andre udvalg. F.eks. skal vi begynde med et godt liv for handicappede. Noget som Social- og arbejdsmarkedsudvalget jo skal arbejde med. Vi skal indsamle viden og komme med forslag til, hvordan det rigtige udvalg skal gøre sit arbejde. På den måde undgår man, at de politikere der skal træffe beslutningerne får indsigt og oplysninger. Altså det stik modsatte af, hvad der giver mening.

Det er i høj grad et demokratisk problem, at man afskærer de Byrådsmedlemmer, der er valg til at træffe vanskelige beslutninger, fra oplysninger, viden, debat og kontakt med dem det berører og dem med særlig viden om emnet. Derudover bliver handling forsinket af, at de skal gennem de to ekstra udvalg. Det hele for, at to politikere skal have vellønnede formandsposter uden ansvar.

Det ikke bæredygtigt, til gengæld er det spild af både tid og borgernes penge.

Søren Rasmussen
Gruppeformand for Dansk Folkeparti i Byrådet
Primulavej 7
6000 Kolding