Idrætten i fokus

Af Søren Rasmussen

Det er lykkes at få idrætten tilbage i fokus. For anden gang på en måned, har Byrådet aftalt store investering i fritids- og idrætslivet, som vil komme mange mennesker til gavn.

Denne gang er der tale om 15 mio. kr. til opgradering af Kolding Stadion med bl.a. lysanlæg og varme i banen. Der er 10 mio. kr. til nyt atletikstadion. Cricket kan flytte fra stadionområdet til Seest. Kolding Boldklub får nyt lysanlæg til 2 mio. kr. og der er 3,5 mio. kr. til en ny kunstgræsbane. Den mener jeg bør placeres i kommunens vestlige del, altså i Lunderskov / Vamdrup området.

Der er stadig mange ønsker på fritids- og idrætsområdet men med de to seneste investeringsrunder, kan jeg godt være bekendt at skrive, at der atter er et godt og stort fokus på idrætten – og det fokus agter jeg at fastholde!

Søren Rasmussen
Formand for Fritids- og idrætsudvalget
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding