Skip to content

Hvor blev Christiansfeld Centret af?

Af Molle Lykke Nielsen

Da Kolding Byråd i november sidste år vedtog en samarbejdsaftale med Museum Kolding, var der noget vigtig for mig og det var, at Christiansfeld Centret udtrykkeligt var nævnt flere gange.
Blandt andet stod der: ”Strategien skal indeholde en formidlings- og en forskningsplan for museets ansvarsområder, samt planer for formidling i byens rum som supplement til museets udstillinger i Staldgården, på Skamlingsbanken og i Christiansfeld Centret.”
Derfor er det helt urimeligt at vi nu kan opleve, at Christiansfeld Centeret er nedlagt. Nu hedder det: Museum Kolding – Christiansfeld. Jeg havde aldrig stemt for, Museum Kolding hvis der havde stået, at Christiansfeld Centret skulle nedlægges.
I vedtagelsen står også: ” Formålet med aftalen er at skabe et udviklings- og dialogredskab” og ”Kolding Kommune har en forventning om, at Museum Kolding indgår i netværk og fora, der sikrer en stærk lokalt forankret opbakning til udviklingen af verdensarven.”
Men hvor er dialogen og den lokale opbakning blevet af? Det har aldrig været min mening, at Museum Kolding skulle komme til Christiansfeld og tromle det lokale. Der er brug for, at inddrage de lokale borgere som Kolding byråd har vedtaget- borgeren i centrum. Det skulle være sket fra starten, men bedre sent end aldrig. Derfor har jeg afholdt et kaffemøde med lederen af Museum Kolding og foreslået, at der hurtigst muligt indkaldes til et borgermøde. Her skal Museum Kolding fortælle om deres planer og det de har gjort indtil nu og så skal de lokale have mulighed for, at komme med spørgsmål, forslag, ideer og kommentarer og lederen skal lytte.

Jeg mener man skal skynde sig, og det kan kun gå for langsom, at få afholdt det dialogmøde!

Molle
Byrådskandidat for
DF Kolding