Skip to content

Hjælpende hånd til mennesker med handicap

Af Karina Adsbøl

Snart er der en hjælpende hånd på vej til mennesker med handicap, der gerne vil i beskæftigelse.

Som et led i satspuljeaftalen er DF og de resterende aftalepartier blevet enige om at afsætte i alt 128,4 millioner kroner i perioden 2019-2022 til 11 gode initiativer, der skal medvirke til, at flere mennesker med handicap kan komme ind på arbejdsmarkedet.

DF ønskede en handicappolitisk handlingsplan, der skal hjælpe unge under uddannelse og videre i erhvervslivet.

Og det fik vi også igennem.

Handlingsplanen skal være tværministeriel og bidrage til at synliggøre og styrke inklusionen af personer med handicap i uddannelsessystemet og videre ud på arbejdsmarkedet.

DF sikrede i sin tid, at man fik et retskrav til en STU-uddannelse, som er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Med aftalen sikres det, at indsatsen for unge på STU-uddannelsen og deres overgang til arbejde styrkes.

Desuden har flere af initiativerne i aftalen fokus på, at det skal være nemmere og mere gennemskueligt at få adgang til hjælpemidler.

Det er rigtig godt.

Har man fortsat lyst til at arbejde efter folkepensionsalderen, vil det også blive muligt at få bevilget hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretninger.

Dem skal man selvfølgelig ikke miste, blot fordi man har nået en vis alder.

I DF glæder vi os over, at mennesker med et handicap nu får endnu bedre muligheder for at komme i beskæftigelse.

For et handicap og systemets silotænkning skal naturligvis ikke være en automatisk stopklods for et godt arbejdsliv.

Med venlig hilsen

Ligestillingsordfører

Handicapordfører

Formand for § 71 tilsynet

Formand for ligestillingsudvalget

Karina Adsbøl
MF