Grønt samarbejde

Af Molle Lykke Nielsen

En del af Byrådets partier kæmper om hvem der er mest grønne. Altså går mest ind for, at beskytte vores miljø og klima og passe på de grønne områder.
Den konkurrence vil jeg ikke gå ind i. Jeg er til samarbejde og handling. Jeg glæder mig over, at alle i Byrådet er enige om, at det er et vigtigt emne og at vi er kommet godt i gang.
Byrådet har i enighed vedtaget en Bæredygtighedsstrategi. Vi har også i enighed vedtaget etableringen af et ’Center for bæredygtighed’, der bliver placeret i Kolding bymidte.
Vi er også på vej med principperne for etablering af vedvarende energianlæg, det det kan vi nok også løse i enighed. En vigtig del af principperne er, at anlæggene skal etableres med lokal forankring og opbakning. Det har været vigtigt for mig og Dansk Folkeparti.
Vi har lige haft borgemøde om Riberdyb og Holmsminde. Jeg glæder mig over at mange, ligesom Dansk Folkeparti, mener der skal være meget grønt. Så det bliver et godt sted at bo, men også at færdes for os der gerne vil nyde bymidten og åen.
Vi kommer meget længere med samarbejde og god og åben dialog, end med at presse noget ned over hovedet på andre mennesker. Man kan ikke altid få hele sin vilje, men man kan blive hørt og imødekommet, så alle kan leve med løsningerne.
Det bedste for miljø og klima, er at vi sammen arbejde for det. Det er Dansk Folkeparti klar til.

Molle Lykke Nielsen
Næstformand i Plan-, bolig- og miljøudvalget
Dansk Folkeparti
Mosegyde 11
Hejls