Fritid og idræt i fokus

Af Søren Rasmussen

Som så mange andre dele af vores hverdag, har også fritids- og idrætslivet lidt under Corona. Aktiviteter, fælleskab, sundhed og trivsel, er afløst af aflysninger og nedlukning. Trist og træls.
Men det hele er ikke negativt. Der er også sket rigtig meget positivt på området. Byrådet har investeret massivt i fritids- og idrætsanlæg. Banen på Kolding Stadion er renoveret og der er kommet varme i den. Der er nye lysmaster på vej, samme sted. Der er også kommet en ekstra kunstgræsbane ved stadion. Vi er også i gang med et nyt atletikstadion i Seest. En ny cricketbane. Ny idræts- og kulturcenter i Brændkjær. Nyt lysanlæg ved KB på Mosevej.
I 2021 går det løs med fodboldbane i kunstgræs i Lunderskov, en ny spejderhytte på Floravej, renovering af betondelen af idrætsbygningen i Brostræde og andre gode ting. Så der er meget at glæde sig til, at tage i brug, når Corona-restriktionerne bliver lempet.
Med det fantastiske fritids- og idrætsliv vi har i Kolding kommune, så er der dog stadig mange ønsker, fra mange foreninger om nye anlæg og dermed nye muligheder. Der er også stadig flere, der dyrker idræt uden for de traditionelle foreninger. Det er vigtigt med gode forhold for f.eks. løbere, mennesker der køre på mountainbike, cyklister og mange andre, der dyrker deres idræt og får motion uden, at være medlem af en forening.
Jeg vil bl.a. arbejde for, at Byrådet også i 2021 holder fokus på gode forhold for fritids- og idrætslivet.

Søren Rasmussen
Formand for Fritids- og idrætsudvalget
Primulavej 7
6000 Kolding