Skip to content

Flere varme hænder

Af Gunner Nielsen

Ældreområdet er et presset område hvad angår varme hænder. Det er ikke kun i Kolding Kommune men alle Kommuner i Danmark. Så kunne man jo tro, at der skal da bare ansættes nogle flere Sosu assistenter. Men det er ikke bare noget man gør. For det første skal denne uddannelse være attraktiv for at tiltrække flere til at tage denne uddannelse. Det skal være et spændende job for både kvinder og mænd.

De uddannede Sosu assistenter skal kunne se sig selv i det ansvarsfulde job med mange udfordringer og ofte med skiftende arbejdstider, samtidig med at de skal have det til at fungere familiemæssig. De bærer et stort ansvar på deres skulder. Det skal også være de rigtige ledere på plejehjemmede og i ældreplejen, og derfor skal de selvfølgelig tilbydes den nødvendige efteruddannelse.

Var der ubegrænsede midler i Kommunekassen var opgave måske nemmere at overse. Men problemet ligger hos politikerne på Christiansborg, som er dem som frigiver midlerne. Så en opfordring til politikerne er at få afsat flere midler til varme hænder på ældreområdet. Det er en nødvendighed, efter som der kommer flere ældre i årene fremover.

Kandidat til ældrerådet

Gunner Nielsen
Skovlundvej 52
6000 Kolding