Fjern ikke ældres selvbestemmelse

Af Karina Adsbøl

KLIPPEKORTET 30 minutters ekstra hjælp hver uge.

Sådan lød tilbuddet, da VLAK-regeringen og DF fra 2017 afsatte midler til en klippekortordning for landets plejehjemsbeboere.

Ordningen betyder, at ældre på plejehjem selv kan vælge, hvordan 30 minutter af den ugentlige hjælp skal anvendes.

Desværre dropper flere kommuner nu ordningen.

Det viser en opgørelse fra Fagbladet FOA.

Og det er dybt, dybt bekymrende.

For ordningen er virkelig god og giver de ældre og deres pårørende langt mere selvbestemmelse og medindflydelse på den ældres liv og dagligdag.

Derfor bekymrer det mig også, at kommunerne fravælger ordningen for at bruge pengene et andet sted. Det dur simpelthen ikke. Tiden er ikke til at nedprioritere de ældre, men til at opprioritere dem.

Med venlig hilsen

Handicapordfører
Socialordfører
Ældreordfører
Ligestillingsordfører

Karina Adsbøl
MF