Faglige Seniorer har foreslået, at man skal udvide håndværkerfradraget

Af Karina Adsbøl

Faglige Seniorer har foreslået, at man skal udvide håndværkerfradraget til også at inkludere udgifter til at gøre en bolig mere egnet til ældre. Det er en glimrende idé, som vi i DF bakker op om.
Det kan være sådan noget som at gøre boligen nemmere for gangbesværede at komme rundt i. Eller at investere i teknologiske løsninger på for eksempel badeværelset, der gør hverdagen lidt lettere for ældre beboere.
Det er helt oplagt en god idé. Det kan være med til at gøre hverdagen lettere for mange ældre, der gerne vil bo i eget hjem så længe som muligt. Og det kan bidrage til at holde gang i hjulene for håndværkere også i de mere tyndt befolkede dele af landet.
Det er også værd at minde om, at håndværkerfradraget historisk set har været med til at mindske sort arbejde. Derfor bør håndværkerfradraget bevares og udvides.

Med venlig hilsen

Handicapordfører
Socialordfører
Ældreordfører
Ligestillingsordfører

Karina Adsbøl
MF