Skip to content

Den vigtige Bydelspulje

Af Molle Lykke Nielsen

For mig er de puljer Kolding Kommune har til at understøtte udviklingen i landsbyer, centerbyer og bydele, særdeles vigtige.

I øjeblikket er det Bydelspuljen som er åben for ansøgninger. Det er den frem til den 14. marts. Jeg håber der komme rigtig mange gode ansøger fra grundejerforeninger, andelsforeninger, borgerforeninger, boligforeninger, sportsforeninger eller lignende.

Der er 425.000 kr. i puljen, og for det beløb plejer vi at kunne støtte mange gode projekter til glæde for større boligområder.

Da det er en betingelse for at få støtte fra puljen, at frivillige fra foreningen bidrager til at udføre projektet, bidager det på flere måder til at skabe sammenhold og samarbejde i et område. Man samarbejder om ideudvikling, ansøgning, gennemførelse af projektet, vedligehold og selvfølgelig brug. På alle måde har vi meget stor gavn af disse puljer.

Det er ottende år i træk vi har Bydelspuljen. Jeg lægger stor vægt på, at vi beholder disse puljer og jeg så meget gerne, at de blev udvidet, så vi kan få endnu mere ægte borgerinddragelse og engagement. Det er så utroligt positivt for beskedne beløb.

Molle Lykke Nielsen
Medlem af Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
Dansk Folkeparti
Mosegyde 11
Hejls