De uundværliges tur

Af Søren Rasmussen

Under Corona-krisen har regeringen brugt meget store summer. Store beløb er også sendt fra Danmark til EU. Mange flere end nogen anede vi havde til rådighed. Nu mener jeg det er tid til, at honorere de mennesker som – endnu en gang – har vist at de er uundværlige.
Det er bl.a. hjemmehjælperne, sygeplejerskerne og de ansatte på plejehjemmene. Deres løn afspejler på ingen måde hvor uundværlige de er og hvor stor betydning deres arbejde har, for andre mennesker og vores samfund. Derfor burde de få en bonus for deres indsats under Corona-krisen og man burde også se på deres løn generelt.
Disse mennesker har trofast gået på arbejde og passet og plejet andre mennesker. Det har de gjort selv om de derved udsatte både sig selv og deres familier for smitte.
Regeringen har råd til at afskaffe hele erhverv og lukke hele landet ned og alt muligt derimellem. Kunne der så ikke også blive råd til, at belønne dem der har taget sig af de mennesker der har allermest brug for hjælp? Jeg opfordre til at svaret bliver et klart ”ja”.

Søren Rasmussen
Formand for Kolding Kommunes Seniorudvalg
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding