Dansk Folkeparti har valgt at stå udenfor aftalen om en kommunal udligningsreform

Af Karina Adsbøl

For Kolding Kommune vil den reform, som regeringen netop har indgået med Venstre, De Radikale, SF og Alternativet betyde, at Kolding skal aflevere 20,8 millioner kroner mere hvert år til de andre kommuner.
Det svarer til 224 kroner per borger i byen.
Det betyder, at Kolding enten skal skære i velfærden eller hæve skatterne, hvis vi fremover skal kunne bevare det serviceniveau, som vi hidtil har haft.
De to væsentligste årsager til, at vi ikke gik med i aftalen er, at vi er utilfredse med, at serviceloftet ikke løftes, og så vil vi ikke være med til at sende 2,6 milliarder kroner til kommuner med mange udlændinge.
De milliarder, der går til denne udligning, mener vi i stedet kunne være brugt på anden velfærd og på at løfte serviceniveauet i de mindre velstillede kommuner.
På den måde ville vi også sikre os en mere ensartet service i hele landet.

Af Karina Adsbøl