Skip to content

Læserbreve

Regeringen har glemt de handicappede

Under Corona-nedlukning er der ingen grænse for hvad regeringen har haft råd til. Den har også skrevet under på et gigantisk lån, som EU har optaget og som bl.a. Danmark hæfter for. Ude i landets kommuner mangler der midler til handicapområdet. Vi ser det i Kolding, men også i de fleste andre kommuner. Vi havde…

Læs mere

Tillykke til Økant Performancefestival

Regionsrådet for Syddanmark her netop bevilget 70.000 kr. til Økant Performancefestival der skal løbet af stablen 10.-12. juli. I de tre dage forvandle Marstal Havn til et mødested mellem lokalbefolkningen og besøgende gennem kunstnerisk udvikling. Ø-livet kombinerer det nære liv med den fjerne verden, og Marstal Havn indfanger dette ved sin historie inden for søfart…

Læs mere

Bånd mellem børn og plejehjemsbeboere

Den Fynske Sangskole har fået en rigtig god ide. De vil igangsætte projekt ”Sangvenner – på tværs af generationer”, som går ud på, at skabe en større trivsel gennem sang. Sang, og det at synge, knytter bånd og bygger bro mellem børn og voksne. At synge sammen åbner for oplevelser, samhørighed og forståelse af traditioner,…

Læs mere

Spændende teater i jernaldermiljøet i Vingsted

Vingsted jernalder er et af Danmarks største rekonstruerede jernaldermiljøer, hvor huse, marker, smedje, offersted og husdyr udgør en hel jernalderbosættelse. Her kan man deltage i aktiviteter, der tager udgangspunkt i, hvordan livet var for jernaldermennesket. Spotlight børnekulturfestival i Vejle Kommune har udviklet et projektet, der skal munde ud i en sansemættet forestilling, der spilles i…

Læs mere

Spændende udvikling af MIND museet

Psykisk sygdom rammer en ud af fem danskere. Alligevel opleves det ofte som en lukket verden, hvor meget er tabu. Middelfart museum har med museet MIND i det tidligere sundsygehospital, taget fat på et meget vigtigt arbejde, der kan bidrag til, at nedbryde fordomme og øge kendskabet til psykiske sygdomme. Museet vil etablere en såkaldt…

Læs mere

Kommuner over hele landet har gjort brug af én bestemt psykolog i sociale sager

Ekstra Bladet har for nylig afsløret, hvordan kommuner over hele landet har gjort brug af én bestemt psykolog i sociale sager. Børn er blevet tvangsfjernet fra deres familier på grund af psykologens rapporter om forældrekompetencer. Rapporterne har været fyldt med fejl. De er blevet masseproduceret, og indholdet er blevet kopieret imellem dem. Men det værste…

Læs mere

Vi SKAL sikre, at der er nok daginstitutionspladser i lokalsamfundene!

Flere af vores lokalsamfund er over de seneste år vokset og vokset, men antallet af daginstitutionspladser er desværre ikke fulgt ordentligt med. Det går nu bl.a. ud over børnegården i Vester Nebel. Flere forældre oplever lige nu, at de ikke kan skrive deres barn op til at starte i Børnegården, og det kan vi ikke…

Læs mere

Forskellen på Dansk Folkeparti og SF

Villy Søvndal og Hans Holmer fra SF skriver, i et læserbrev, en tak til Dansk Folkeparti for, at bakke op om SF. Jeg ved ikke hvordan misforståelsen er opstået, men det er vigtigt for mig, at understrege, at der er en verden til forskel på den måde SF og Dansk Folkeparti arbejder på. Ligeledes den…

Læs mere

Hjælp de unge handicappede

Jeg har haft den glæde at være Kolding Kommunes repræsentant i bestyrelsen fra Gademix. Et rigtig godt sted for børn og unge – også dem der har det vanskeligt. Vi er simpelthen nød til, at tage os særligt af de mennesker som har store udfordringer i deres tilværelse. Senest ser vi sagen om boliger til…

Læs mere

Svar til Per Bødker Andersen

Det er helt rigtig, at der er et særdeles godt samarbejde i Seniorudvalget. Stort set alle beslutninger træffes i enighed. Som formand værdsætter jeg det meget, fordi det giver ro og stabilitet for borgerne der har brug for hjælp og for medarbejderne. Jeg har også meget godt at sige om samarbejdet med Per Bødker Andersen,…

Læs mere