Skip to content

Læserbreve

Begge parter har et ansvar

Lokaldemokratiudvalget har netop, i enighed, besluttet at opsætte en container. Den er til brug for den gruppe unge i Christiansfeld, der ikke føler noget tilhørsforhold, til de tilbud der ellers er i området. Containeren opstilles på “ tennisbanen” og det er måske også et udmærket sted, lidt på kanten af byen. Men, som jeg ser…

Læs mere

Ulovlig parkering af lastbiler

Det glæder mig oprigtigt, at Teknik- og Klimaudvalget og Plan-, bolig- og miljøudvalget i fuld enighed har besluttet, at sætte ind mod ulovligt parkerede lastbiler i Kolding Kommune. For Dansk Folkeparti var det også et tema i sidste Byrådsvalgkamp. Vi ser meget alvorligt på de problemer det giver og de urimelige forhold det er udtryk…

Læs mere

Det problematiske menneskesyn

Debatten om den såkaldt “øde ø” Lindholm, som i øvrigt ikke er mere øde, end at der er mange bygninger, varmeforsyning, vandforsyning, el og fast færgeoverfart, har sat debatten i kog. Overalt i medierne hører vi om modstandere, som vil tage loven i egen hånd og hjælpe “staklerne” i land. Særligt tydelige var en mand,…

Læs mere

Danske værdier vil stå distancen

Endnu engang er en muslimsk friskole, som ikke kunne leve op til sunde, danske demokratiske værdier, blevet frataget sit statstilskud. Det er en god dag hver gang en skole, som opdrager børn til at være modstandere af det danske samfund, lukkes. I weekenden mødte jeg to særdeles velintegrerede indvandrere – to unge mænd i 20’erne….

Læs mere

Ny Fritids- og idrætspolitik

Der er udarbejdet en ny Fritids- og idrætspolitik. Rigtig mange foreninger, organisationer, råd, bestyrelser, enkeltpersoner og andre har deltaget særdeles konstruktivt i arbejdet. Det er således også et enigt Fritids- og idrætsudvalg, der har indstillet politikken til godkendelse. I udkastet til Fritids- og idrætspolitikken for 2019 – 2021 er der arbejdet med ”Aktive fællesskaber gennem…

Læs mere

Nej til nedskærings-samfundet

Danmark er blevet et nedskæringssamfund. Senest har Rigshospitalet oplyst, at fødende uden komplikationer skal sendes hjem fire timer efter fødslen. Og det er bare toppen: Der skæres ned på SU, der skæres ned på uddannelse – der går snart ikke en dag hvor vi ikke hører om nye besparelse, der – som altid når det…

Læs mere

Hjælpende hånd til mennesker med handicap

Snart er der en hjælpende hånd på vej til mennesker med handicap, der gerne vil i beskæftigelse. Som et led i satspuljeaftalen er DF og de resterende aftalepartier blevet enige om at afsætte i alt 128,4 millioner kroner i perioden 2019-2022 til 11 gode initiativer, der skal medvirke til, at flere mennesker med handicap kan…

Læs mere

Hatten af for Tønder

Jeg havde den store glæde, at være inviteret til det meget flotte og interessante arrangement i Tønder, i anledning af premieren på 1. verdenskrig-filmen ”I krig og kærlighed”. Det var ualmindeligt godt arrangeret og en meget værdig baggrund for præsentationen af filmen og den barske historie, som 1. verdenskrig udgør. Samtidigt fik Tønder Kommune og…

Læs mere

Imponerende dag i Aabenraa

17. november fejredes 100 året for H.P. Hanssens store tale, til sønderjyderne om, at nu lå vejen åben for en genforening med Danmark. Det skete med en flot reception på Aabenraa gl. rådhus og en storslået fejring på Folkehjem. Det var på alle måder en meget flot, interessant og værdig fejring af en vigtig dato…

Læs mere

Kolding Kommune støtter nu den Danske Kirkegård i Frankrig

I forbindelse med 100 året for afslutningen på 1. verdenskrig, havde de syv kommuner der tilsammen udgør Sønderjylland, Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Haderslev, Vejen, Esbjerg og Kolding sendt repræsentanter til Braine i Frankrig. I den lille by ligger nemlig den danske kirkegård, med mindesmærke og 79 grave med danske soldater, der faldt i tysk tjeneste for…

Læs mere