Læserbreve

Hjælp til selvhjælp

På Fritids- og idrætsudvalgets budget er der afsat 4,5 mio. kr. til hvert af stederne: Skanderup, Lunderskov, Vester Nebel og Brændkær, til nye halprojekter. I Vester Nebel er der desuden afsat 2 mio. kr. så aktivitetscentret ”Oasen” og Vester Nebel lokalhistoriske arkiv også kan blive flyttet og en del af det kommende halprojekt. Vi synes…

Læs mere

En skoleleder fra Vejen tog en rigtig god beslutning

En skoleleder fra Vejen på Grønvangskolen tog en rigtig god beslutning, da han afviste en niqabklædt kvinde i at møde skolens ældste elever. Kvinden var en af to unge kvinder fra organisationen ‘Kvinder i Dialog’, og de var mødt op på Grønvangskolen for at holde et foredrag for nogle elever om, hvordan det er at…

Læs mere

Spændende udvikling i Geografisk Have

Geografisk Have og Naturskolen Perlen står i fællesskab bag en ny naturhave. Den er udviklet sammen med den dygtige landskabsarkitekt Signe Moos. Projektets formål er at give haveejere inspiration til, hvordan man kan invitere naturen ind i sin egen have på en enkel og overskuelig måde. Så kan haveglæden gro og vokse, men også biodiversiteten….

Læs mere

Seniorbofællesskaber

Ved begyndelsen af denne Byrådsperiode, enedes alle Byrådets partier om, at der skulle arbejdes for etablering af seniorbofællesskaber. Der er heller ingen tvivl om interessen for seniorbofællesskaber, blandt borgerne i Kolding Kommune. Godt 6.200 mennesker svarede på vores spørgeskemaundersøgelse. Omkring 400 deltog i borgermøderne. Vi vil gerne takke alle de mennesker der har brugt tid…

Læs mere

Idrætten kan noget særligt

Hvert år fejre Kolding Kommunes Fritids- og idrætsudvalg de mange idrætsudøvere, der har været omkring i både ind- og udland for at repræsentere Kolding på fornemste vis. I år skete det ved et arrangement på Godset. Hele 117 idrætsudøvere i alle aldre blev hædret for DM, EM og VM medaljer og debut på landsholdet. Det…

Læs mere

Dansk Folkeparti klar til Folketingsvalgkamp

Den lokale afdeling af Dansk Folkeparti har netop afholdt generalforsamling. Omkring 80 medlemmer var mødt frem. Efter afsyngelse af ”Den danske sang er en ung blond pige”, blev de trakteret med den danske nationalret, stegt flæsk med persillesovs. Ved generalforsamlingen var der genvalg til formanden gennem mange år Gunner Nielsen. Derudover blev Tove Hede valgt…

Læs mere

DF er bannerfører for en stram udlændingepolitik

DF har helt fra partiets fødsel været bannerfører for en stram udlændingepolitik. I alle de år vi har eksisteret, har vi taget kampene. Hver dag har vi stået på mål for at blive kaldt følelsesløse, racister og andre ukvemsord. Hver dag har vi kæmpet for Danmarks værdier, normer og traditioner. Kæmpet for, at danskerne ikke…

Læs mere

Skatteborgerne i Pernille Vermunds valgkreds blive de store tabere på hendes skattepolitik

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd bliver skatteborgerne i blandt andet kommunerne i Sydjylland de helt store tabere, hvis Pernille Vermund får magt som hun har agt med sin plan om skattelettelser: Det vil betyde højere skatter for borgerne i såkaldte yderkommuner. (Analysen kan ses på Arbejderbevægelsens Erhvervsråds hjemmeside, AE.dk) Pernille Vermund siger ganske…

Læs mere

Mange tak for hjælpen med demenshandleplan

Demens er et vigtigt emne, som vi i Seniorudvalget prioriterer højt. For det første fordi antallet af mennesker med demens er stigende. For det andet fordi demens ikke alene rammer den syge, men også i høj grad de pårørende. Der er altså rigtig mange mennesker, der er i berøring med demens. Det kalder på gode…

Læs mere

Søren Rasmussen modtager Danmarks-samfundets guldnål

Søren Rasmussen modtager Danmarks-samfundets guldnål Danmarks-Samfundet har netop afholdt sit årlige repræsentantskabsmøde. Det foregik i år på Kolding Uddannelsescenter. Koldings viceborgmester, Søren Rasmussen, bød på vegne af Byrådet velkommen til Kolding. Han blev derefter overrasket af landsformanden for Danmarks-Samfundet, Erik Fage-Pedersen, der overrakte ham samfundets guldnål. Søren Rasmussen fik nålen for: ”sit store engagement for…

Læs mere