Læserbreve

Fortsat klippekort til hjemmehjælp

I Kolding Kommune bevarer vi klippekortet til hjemmehjælp. Klippekortet kan bl.a. bruges til højtlæsning, brevskrivning, hyggesnak, en gåtur eller noget andet der kan være med til at skabe livsglæde og livkvalitet. Det er hjemmehjælpsmodtageren selv der bestemmer. Jeg mener det er glædelig, at mange interesserer sig for hvordan vore ældre medborgere bliver behandlet. Det gør…

Læs mere

Tandlægevagt åbner i Kolding

Ingen ønsker sig tandpine, men får man det alligevel, ønsker man sig hurtig behandling. Regionsrådet har netop blesluttet at oprette to nye klinikker med tandlægevagt i weekender og på helligdage, den ene i Kolding. I dag er der kun tandlægevagter i Esbjerg og Odense. Siden etableringen af tanlægevagten i 2006 har der været en stigning…

Læs mere

Molle Dansk Folkeparti Kolding

Sti i Agtrup

Kolding Byråd har netop frigivet midler til etablering af en ca. 300 meter lang sti fra udstykningen Solvænget mod syd til Østerløkke. Den nye boligudstykning, Solvænget i Agtrup, har forbindelse til Stenderupvej. Men der mangler en stiforbindelse til den sydlige del af Agtrup og Sdr. Bjert og ikke mindst til skolen. Jeg glæder mig, hver…

Læs mere

Klippekort

SÅ ER DET SAGT! Dansk Folkeparti har gennem årene været medvirkende til at gennemføre mange tiltag til gavn for vore ældre medborgere. Vi har ofte følt, at det har været nødvendigt at ” øremærke” penge til ældreområdet, som det hedder, så kommunerne kun kunne bruge pengene til lige præcis det, som vi på Christiansborg har…

Læs mere

Sårbare unge

Forleden havde jeg den store fornøjelse af møde to unge kvinder, der begge havde det tilfælles, at angsten var en del af deres dagligdag. Den ene havde været tæt på at droppe ud af sit uddannelsestilbud, men hun havde kæmpet sig igennem angsten og var nu engageret i at hjælpe andre unge med angstudfordringer. Den…

Læs mere

Buskort 66+ i Kolding Kommune

Siden 2017 har alle +67 årige kunne købe et buskort der giver ubegrænset mulighed for at køre i bus i et år for 500 kr. i hele Kolding Kommune. Indtil nu har 67+ buskortet været gyldigt et kalenderår af gangen. Fra 1. januar 2020 er 67+ buskortet lavet om så det gælder 12 måneder fra…

Læs mere

Specialiseret hjemmehjælp i Kolding Kommune

Nogle borgere har brug for en særlig hjælp fra deres hjemmehjælper. Det kan f.eks være borgere der har psykiatriske udfordringer, misbrugsproblemer, eller af andre årsager, stiller særlige krav til hjemmehjælpernes kompetencer, fleksibilitet og rummelighed. Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har derfor siden 2017 haft et specialteam af hjemmehjælpere til at hjælpe disse borgere. Erfaringen med specialteamet…

Læs mere

100 år med kulturarv i Harteværket

Harteværket har lavet et meget interessant projekt, som skal fortælle kulturarven på en langt mere levende måde. De besøgende skal inddrages i fortællingen om Harteværket både ved interaktive og analoge tiltag. Det skal tydeliggøres, hvordan turbiner virker, og hvordan vandet i søerne bliver til strøm i stikkontakten. Harteværket er det eneste af sin art i…

Læs mere

Tour de France i Sønderborg

Regionsrådet besluttede på mødet den 23. november 2015 at afsætte en ramme på 5 millioner kr. af midler fra kulturpuljen til medfinansiering af et dansk Tour de France værtskab i Region Syddanmark. Regionsrådet lagde vægt på, at den øvrige finansiering er tilvejebragt, og at der bliver aktiviteter og synlighed i Syddanmark, som følge af Tour…

Læs mere

Tour de France til Nyborg

Regionsrådet besluttede på mødet den 23. november 2015 at afsætte en ramme på 5 millioner kr. af midler fra kulturpuljen til medfinansiering af et dansk Tour de France værtskab i Region Syddanmark. Regionsrådet lagde vægt på, at den øvrige finansiering er tilvejebragt, og at der bliver aktiviteter og synlighed i Syddanmark, som følge af Tour…

Læs mere