Carl Nielsen Genforeningskoncert

Af Søren Rasmussen

Faaborg-Midtfyn Kommune har søgt Regionsrådet for Syddanmark om tilskud til en yderst interessant og aktuel koncert.
I 2020 er det 100 året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Der har man fået den gode ide, at opfører en Genforeningskoncert, der sætter fokus på grænselandets aftryk i komponistens musik, som blev skrevet i forbindelse med genforeningen. To lokale musikere vil sammen med Slesvigske Musikkorps og Ringe Kirkes Pigekor opføre “Moderen” på Bramstrup Gods tæt på Carl Nielsens fødehjem.
Regionsrådet har – efter indstilling fra Udvalget for regional udvikling – netop godkendt at bevilge 100.000 kr. til projektet.
Jeg mener der er rigtig god grund til, at rose Faabog-Midtfyn Kommune for initiativet der er med til, at bringe fejringen af genforeningsjubilæet til Fyn, på en vedkommende og smuk måde.
Jeg er overbevist om, at der venter publikum, lokale som gæster, en stor oplevelse.

Søren Rasmussen
Formand for Udvalget for regional udvikling
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding