Buskort 66+ i Kolding Kommune

Af Lars Siig Nielsen

Siden 2017 har alle +67 årige kunne købe et buskort der giver ubegrænset mulighed for at køre i bus i et år for 500 kr. i hele Kolding Kommune. Indtil nu har 67+ buskortet været gyldigt et kalenderår af gangen.

Fra 1. januar 2020 er 67+ buskortet lavet om så det gælder 12 måneder fra første gang kortet bruges i bussen. Samtidig kan kortet nu købes fra den dag man fylder 66 år.

Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen er glad for ændringen og udtaler: ’Ændringen betyder jo, at alle nu får ’fuld valuta’ når de køber buskortet. Det gælder 12 måneder fra første gang man stempler ind i bussen. Og samtidig kan alle borgere nu købe buskortet fra den dag man er fyldt 66 år. Derfor vil det fremadrettet komme til at hedde 66+ buskortet’.

Ændringen forventes ikke at have en mærkbar økonomisk konsekvens for kommunen, da borgerne indtil nu allerede har kunne købe buskortet fra det kalenderår de fyldte 67 år. At buskortet nu kan købes fra den dag borgeren fylder 66 år skal derfor ses i sammenhæng med at buskortordningen er ændret så den ikke gælder et kalenderår af gangen men 12 måneder fra første gang buskortet bruges.

Buskortet kan bestilles på www.sydtrafik.dk/pensionist

Venlig hilsen

Lars Siig Nielsen
udviklingskonsulent

79 79 71 93
21 17 26 55
[email protected]

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen
Stab og sekretariat

Domhusgade 22
6000 Kolding
kolding.dk