Skip to content

Både miljø og trivsel

Af Kristian Kruse

Jeg glæder mig over den store interesse for miljø og klima, vi ser i øjeblikket. Det er vigtigt og helt nødvendigt, at det er på dagsordenen. Men det vi diskuterer, skal også have noget med den virkelig verden, at gøre.
Jan Tambo skriver i et læserbrev, at han mener vores kloaksystemet skal renoveres og renseanlæggene skal tilpasses, så der ikke sker overløb. Det skal finansieres ved, at udskyde opførelsen af et nyt stadion.
Det er sådan, at kloakker og renseanlæg ejes af BlueKolding. Altså det spildevandsselskab vi ejer i fællesskab. Kolding Kommune kan derfor ikke betale. Det skal vi forbrugere. Jeg oplever, at der gøres rigtig meget for tilpasning og renovering af vores kloakker og det skal fortsætte.
Da der ikke er afsat penge til et nyt stadion, er det selvfølgelig heller ikke muligt dem til noget andet. Så det giver ingen mening, at foreslå og det bidrager ikke til en seriøs debat.
For mig er slet ikke til debat om vi skal passe på miljø og klima. Det skal vi naturligvis. Vi skal blot huske på, at det ikke er enten eller. Vi kan godt både passe på miljøet og samtidig investere i det der giver mennesker sundhed, trivsel og sammenhold. Således glæder jeg mig meget over at der kommer en ny kunstgræsbane til fodbold i Lunderskov, en sammenbygning af Lunderskov Hallen og det tidligere rådhus, midler til Jordrup Forsamlingshus og meget andet, som udvikler vores lokalsamfund.

Kristian Kruse
Byrådskandidat for Dansk Folkeparti
Chr. Jensens Vej 7
Jordrup